Yoksa Hala Siz Antisemitistleştiremediklerimizden misiniz?


Dünyada iki büyük suç vardır, biri Yehudi olmak, diğeri eşcinsel olmaktır. Tabii bunlar suç mu oldu diyenleri duyar gibiyim? Tabii ki “hukuksal” olarak suç değil hatta “çağdaş hukuka” göre de hatta “haktır” dinsel ve cinsel tercihlerdir. Ayrımcılık yapanlar cezalandırılırlar hatta.Gel gelelim yaşayanlar dünyasında ise böyle değil. Facebook’daki “Selaniklerin ağızları ile ilgili bir paylaşım” gördüm, devam ettim ki ne göreyim. Kendisine “Türkçü” diyen bir delikanlının profili, hakaretler, küfürler, tehditler edilmiş ergen zihniyetidir dedim güldüm geçtim. Bir de profiline bakayım dedim. Kapak resimleri Türk Beylikleri ve Eski Türk Devletlerinden oluşuyor, İyi güzel de 2 bayrak ve “devlet” unutulmuş. Birincisi tabii ki Hazar Devleti. Nedeni de tarihte ilk ve tek kurulmuş Musevi Türk Devleti hatta İmparatorluk olmasıdır. Hazarlar, Yehudilerle karşılaşmış, “Gök Tengri” inancına benzeyen Yehudi dinini benimseyerek, tarihe Musevilik yani ırk olarak Yahudi olmadığı halde Yahudi dinini benimsemiş kişiler anlamına gelen yeni bir kavram getirmişlerdir. İkincisi Karamanoğulları Beyliği, onun nedeni de “ırki” değil “sembolik” Bayrakları bugün İsrail Devleti’nin bayrak tasarımlarından biri olması. Hatta en çok oy alan 2. bayraktır. Ha ayrıca Hazarlar gibi Karamanoğulları da Müslüman olmayan Türklerdendir. Ortodoks Hıristiyandırlar.  
Gencimiz kendini Atatürk’çü olarak da tanımlamış… Sonra da Atatürk’ün Musolini ve Hitler’e örnek olduğu tezi üzerine de yürümüş. Şimdi bir de söyle bakalım. “Atatürk” adını, sonradan 80 Darbesi ile önüne “Atatürk” kelimesi eklenip içi boşaltılan bir kurum olan Türk Dil Kurumu’nun ilk genel sekreteri Agop Martayan vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk de ona “Dilaçar” soyadını hediye etmiştir. Agop Martayan Dilaçar kurumda Türk Dili üzerine takdir-i şayan çalışmalar yapmıştır. Sonra da kendisini “Türkçü” olarak tanımlayan gencimiz “bir tane Kürt kalmasın” buyurmuş. İyi güzel “Türkçülüğün Esasları”nı da Ziya Gökalp adında Diyarbakırlı bir Kürt yazmamış mıydı(?) Komünistleri de düşman ilan etmiş… O da güzel Türkiye Komünist Fıkrası (Partisi) bizzat Atatürk’ün emri ile Mustafa Suphi tarafından kurulmamış mıydı? Hadi onu da bırakın velev ki Bolşevik Devri mi denilen Rusya Çarlığı’nın çöküşü olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti kurulabilir miydi?  

Rumlara da giydirmeyi unutmamış tabi, Çanakkale’de yatan ecdadı da rahmetle anmış ayrıca… Eh duası orada yatan Rum, Ermeni ve Yehudi askere de gitmiştir.      

Beğendiği sayısız “eşcinsel” tarihi aktör, oyuncu, amerikan güreşçisi, şarkıcıyı hiç saymıyorum bile. O ayrı bir makale konusu olur.

Kim öğretiyor bize kini…

Nasıl öğreniyoruz


Muhabbetle
Murad Çobanoğlu