Gemi
Ah!
Bir gemi olsam,
Uzaklara giden,
Bir nehir olsam açık denizlere dökülen
Bir rüzgar olsam,
En narin gemilerin,
Yelkenlerini doldursam
Nehirlerin,
Denizlere,
Denizlerin
Okyanlara
Akıttığı sularda yüzen bir gemi olsam...

07,07'07 /Gemi.
Murad Çobanoğlu