BülbülBülbül'üm altın kafeste,
Sen Aynı kafeste
Ben ayrı kafeste
Canına kast etmişler, Bülbül'ün
Ya geçersin bülbüllüğünden
Yahut alırız can kuşunu can kafesinden.
Can korkusuyla sanmayın geçmiş,
Bülbül, bülbüllüğünden,
Lakin almamışlar bülbülün canını
Gül de küsmüş, bülbüle
Canı için,
Geçti diye Bülbüllüğünden


23'07'06
Murad Çobanoğlu